Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα του έργου και της ικανοποίησης του πελάτη. Το προσωπικό της AQUACLEAN διακρίνεται για την εξειδίκευση, επαγγελματική ευσυνειδησία και κατάρτιση, το ήθος και την ευγένειά του. Αποτελείται από Έλληνες και ξένους επαγγελματίες , που προσλαμβάνονται με κριτήριο την εργασιακή εμπειρία  και τη διάθεσή τους να παραμείνουν στο χώρο, αφού είναι σε όλους μας γνωστή η ευκολία με την οποία εισέρχονται στο χώρο ανειδίκευτα άτομα που αντιμετωπίζουν ευκαιριακά το επάγγελμα, αποσκοπώντας πάντοτε σε κάτι άλλο. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους εκπαιδεύονται από υπεύθυνους πιστοποιημένους καθαριστές και την τεχνικό ασφαλείας, ενημερώνονται και επιμορφώνονται συνεχώς σε ενδοεπικοινωνιακές συναντήσεις και σεμινάρια όχι απλά πάνω σε ειδικά θέματα καθαρισμού αλλά και σε θέματα επικοινωνίας, βασικά θέματα χημείας κλπ.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους επιτηρούνται διαρκώς από τους επόπτες καθαριότητας και τον γενικό υπεύθυνο καθαρισμού. Αυτονόητο είναι ότι η στολή εργασίας, η προσωπική υγιεινή, η κόσμια συμπεριφορά και η επαγγελματική ευσυνειδησία, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το προσωπικό κάθε εταιρείας που αντιμετωπίζει  με τον επαγγελματισμό που αρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες  της.