Για την AQUACLEAN, ποιότητα σημαίνει:

  1. Καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Στην AquaClean για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα οικολογικά απορρυπαντικά που απορυπαίνουν  χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον, που σε συνδυασμό με τον άρτιο και άριστα συντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό μας, εξασφαλίζουν ικανοποιητική ποιότητα υπηρεσιών σε προσιτό κόστος.

Προστασία της υγείας του πελάτη και του εργαζομένου.

Επιτυγχάνεται αφενός μεν με την αποφυγή των επικίνδυνων για την υγεία χημικών ουσιών που εμπεριέχονται στα συμβατικά απορρυπαντικά, αφετέρου με την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που εφαρμόζει η εταιρεία μας.

  1. Ασφάλεια της περιουσίας σας.

Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εξασφαλίζει την περιουσία σας από απρόοπτα και εκπλήξεις. 

  1. Συνάρτηση κόστους και υπηρεσιών. 

Συνδυάζοντας συμπυκνωμένα προϊόντα, οικονομική διαχείριση νερού και ενέργειας, χρωματική κωδικοποίηση και μηχανολογικό εξοπλισμό με άριστη εργονομία, καθώς και άριστα καταρτισμένο εργατικό προσωπικό, παρέχουμε υπηρεσίες που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη σε προσιτό κόστος.

Πρόσφατα η εταιρία μας ξεκίνησε την συνεργασία της με την εταιρεία Q&E Consulting, για τη μελέτη και εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 που διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ στους στόχους της εταιρίας μας είναι να λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό 1836/93 της Ε.Ε. για συστήματα EMAS που πιστοποιούν εταιρίες, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα φιλικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

… γιατί η υγεία της φύσης είναι η υγεία των ανθρώπων…