Απορρυπαντικά & Εργαλεία

Στην AQUACLEAN ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος θέσαμε σαν στόχο το μηδενισμό των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια πελατών και εργαζομένων από τη λειτουργία , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αποφύγαμε τη λογική της επιλογής απορρυπαντικών και εργαλείων με κριτήριο το κόστος, στοχεύοντας στην αποτελεσματική και αποδοτική εργασία, αναζητήσαμε και εξασφαλίσαμε τα καταλληλότερα εργαλεία, απορρυπαντικά και μηχανήματα, ικανά να ανταπεξέλθουν για την αντιμετώπιση όχι μόνο των συνηθισμένων αλλά και των εξειδικευμένων αναγκών καθαρισμού που μπορεί να προκύψουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες όπως πυρκαγιά , πλημμύρα, graffiti κλπ. Συνεργαζόμαστε με τις πλέον επώνυμες εταιρείες προμήθειας απορρυπαντικών και εργαλείων που εξασφαλίζουν οικολογική και υγιεινή καθαριότητα. Χρησιμοποιούμε συστήματα ατμοκαθαρισμού και μικροϊνών που απομακρύνουν τους ρύπους χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Τέλος, επιδιώκοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού, εκπαιδεύουμε με πιστοποιημένους επαγγελματίες του χώρου και τη συμμετοχή μας σε επαγγελματικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό , κατάλληλα το προσωπικό μας ώστε να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ασκεί αποτελεσματικά , αποδοτικά και υπεύθυνα τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Και αυτό γιατί τα απορρυπαντικά από μόνα τους δεν αρκούν.